รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุชาติ ปัญญายะ (เสก)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น :
อีเมล์ : suchartsek.p@gmail.com
เว็บไซต์ : www.geekcitizen.me
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 มี.ค. 2562,22:04 น.   หมายเลขไอพี : 183.88.21.25


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล