ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 มี.ค. 63 ส่งผลแก้ตัวให้งานวัดผล
13 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ
13 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 สอบแก้ตัว
04 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาค
03 มี.ค. 63 เปิดบ้านวิชาการ
29 ก.พ. 63 ถึง 12 ก.พ. 63 กรอกหลังกลางภาค
22 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 กรอกคะแนนก่อนกลางภาค
17 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 เปิดกรอกคะแนนหลังกลางภาค
ปฏิทินกิจกรรม (download ตามลิ้งค์ข้างล่าง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์