ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
แบบที่ 1

แบบที่ 2

ลักษณะเป็นรูปใบกาสะลอง ต้นไม้ประจำโรงเรียน พื้นสีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน ความมีวินัยและความสำเร็จ ภายในมีรูปเจ้าหลวงเวียงแก่น สวมชฎาประทับนั่ง มือขวาถือหอก เป็นรูปสีเหลือง หมายถึง เจ้าหลวงเวียงแก่นผู้ก่อตั้งเมืองเวียงแก่น เป็นที่ตั้งโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สีประจำโรงเรียน

สีแดง  หมายถึง   ความมีวินัยความมุ่งมั่นความสำเร็จความโดดเด่น

สีขาว  หมายถึง   มีน้ำใจความอ่อนน้อมถ่อมตนความสงบความมั่นคง

พระประจำโรงเรียน

พระประจำโรงเรียน

พระพุทธรูปปางลีลา

ต้นไม่ประจำโรงเรียน
ต้นไม่ประจำโรงเรียน
ต้นกาสะลอง