ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียนได้นำนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จำนวน 80 คน เข้าค่ายใน "โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม" วันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำผาคอก อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2561,09:57   อ่าน 419 ครั้ง