ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 งานห้องสมุดโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ได้จัด"ค่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน" โดยมี นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดค่ายครั้งนี้ ซึ่งในค่ายได้จัดให้มีการเข้าฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ดังนี้ 
ฐานที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและห้องสมุดในฝัน 
ฐานที่ 2 หอคอยอาเซียน
ฐานที่ 3 มัดย้อมสีสัน
ฐานที่ 4 นิทานหน้าเดียว
ฐานที่ 5 เกมล้วงจกไห
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณคณะครูผู้ดำเนินกิจกรรมทุกท่านที่ทำให้การจัดค่ายในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2561,11:10   อ่าน 458 ครั้ง