ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และนักเรียนชั้น ม.6
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และนักเรียนชั้น ม.6 โดยในกิจกรรมมีการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายคำรณ ศรีโพธิ์ นายอำเภอเวียงแก่น มาเป็นประธานในพิธี จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต่อด้วยการกล่าวความรู้สึกของครูที่ปรึกษาและตัวแทนนักเรียน ต่อด้วยการบูม ของน้องๆชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และม.5 แล้วร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันระหว่างครูและนักเรียน ทั้งนี้ ทางคณะครูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมทุกท่าน ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนจงประสบความสําเร็จในชีวิต ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความขยัน หมั่นเพียรและอดทน เรียนจบแล้วก็นำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองต่อไป
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2561,14:42   อ่าน 959 ครั้ง