ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล ต.หล่ายงาว
เทศบาล ต.หลายง่าว ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล ต.หล่ายงาว ให้กับนักเรียน โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยคม
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2561,16:12   อ่าน 906 ครั้ง