ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 62 ทางคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก ซึ่งในกิจกรรม มีการมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ มีการประกวดแข่งขัน แต่งกายตัวละครในวรรณคดี เพื่อโชว์ความสามารถของตัวแทนแต่ละห้องเรียน และนอกจากนี้ ยังมีการแสดงละครของตัวแทนนักเรียนชั้น ม.4-6 เรื่อง ยอพระกลิ่น โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจากนายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2562,13:27   อ่าน 10 ครั้ง