ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการ smart student
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม โดยนางภารดี รูปศรี ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการ smart student เป็นกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษและแข่งขันทักษะทางภาษา รุ่นที่ 1 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขึ้นมอบเกียรติบัตรและเสื้อ Smart student ให้กับนักเรียน จำนวน 8 คน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างกำลังใจให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:39   อ่าน 23 ครั้ง