ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ทางกลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/6 เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,13:21   อ่าน 15 ครั้ง