ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นางสาวอัญชลี ตะนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัดสำเนา
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นางสาวอัญชลี ตะนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัดสำเนา โดยมีนายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับสู่รั้วแดง-ขาว
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2562,11:10   อ่าน 65 ครั้ง