ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร ประจำปี 2562
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร ประจำปี 2562 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แก่ ครูสุริยาบุดดี ครูสายัญ ธรรมจันตา ครูพัชริน โนวิชัยและครูปัญญพัฒน์ เขตกัน โดยมี นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขึ้นมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนานักเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณะครู นักเรียนทุกคน
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2562,11:10   อ่าน 70 ครั้ง