ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2562
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.ครูสายัญ ธรรมจันตา ได้ระดับดีมาก (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2.ครูสุริยา บุดดี ได้ระดับดีเยี่ยม (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562,23:45   อ่าน 9 ครั้ง