ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมิน "โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ " ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ จากกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขงทุกท่าน ในการประเมิน "โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ " ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคมและคณะฯ ทั้งนี้ทางโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งๆขึ้นไป
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562,23:46   อ่าน 155 ครั้ง