ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการ "ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น" สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขอต้อนรับอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดโครงการ "ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น" สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนให้กับนักเรียนชั้นม. 6
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2562,19:14   อ่าน 6 ครั้ง