ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุม สัมมนา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม สัมมนา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4 โดยมีครูสุริยา บุดดี และครูพัชริน โนวิชัย เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2562,19:15   อ่าน 49 ครั้ง