ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช”

๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส นั่นเอง

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2562,12:14   อ่าน 61 ครั้ง