ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นายอภิราม แซ่ฟุ้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นายอภิราม แซ่ฟุ้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,10:39   อ่าน 51 ครั้ง