ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนครูและนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร "บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2562" จากชมรมคนดีศรีเชียงราย ดังนี้
1. นางสุชัญญา ชัยมงคล
2. นางสาวรินรดา พงศ์นวบูรณ์
3. นายนัฐวุฒิ จรูญสกุลวงศ์
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,15:59   อ่าน 47 ครั้ง