ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สิบเอกจรัญ สุธาพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขัน “การเต้นเชียร์ลีดเดอร์/แอโรบิก” ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
      วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สิบเอกจรัญ สุธาพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขัน “การเต้นเชียร์ลีดเดอร์/แอโรบิก” ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย “มัธยมศึกษาเชียงรายเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.เด็กหญิงพรนภัส สิงหราช ม.3/1
2.เด็กหญิงนันทิพร คำศรี ม.3/2
3.เด็กหญิงเมขลา ขุลีหลาย ม.3/3
4.เด็กหญิงพิชชาพร คณะศิลา ม.3/3
5.เด็กหญิงกุลจิรา เดียวเขตวิตร์ ม.3/3
6.เด็กหญิงปิยฉัตร วงศ์บุญชัยเลิศ ม.3/3
7.นางสาวสุตาภัทร หัตถกอง ม.4/5
8.นางสาวพัทธ์ธีรา วิชาคุณ ม.4/6
9.นางสาวเกวลิน ชาญชัยพิทักษ์สิน ม.4/6
10.นางสาวศิริพร ฟ้ารุ่งทวีทรัพย์ ม.4/6
11.นางสาวนภรัตน์ แซ่ฟ้า ม.4/6
12.นางสาวลิ บุญเจิง ม.5/4
13.นางสาวเจนจิรา แซ่แจ๋ว ม.5/4
14.นางสาวแสงเดือน ลีอนุรักษ์ ม.5/4
15.นางสาวน้ำฝน แซ่ฟุ้ง ม.5/4
16.นางสาวณัฐชาภรณ์ กาคำ ม.5/4
17.นางสาวชุติภา แซ่หว้า ม.5/5
18.นางสาววารุณี ศรชัยปัญญา ม.6/6
19.นางสาวเสาวนีย์ ศรชัยปัญญา ม.6/6
20.นางสาวอารี นิธิเดชรัตนกุล ม.6/6
ครูผู้ควบคุม นางภิญญามาศ ปาเรียน
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,14:47   อ่าน 140 ครั้ง