ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ร่วมเดินทางไปส่ง ครูบานเย็น รู้ธรรม ซึ่งย้ายไปช่วยราชการ ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม
       ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ร่วมเดินทางไปส่ง ครูบานเย็น รู้ธรรม ซึ่งย้ายไปช่วยราชการ ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม โดยการต้อนรับของนายไกร ธรรมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคมและตัวแทนคณะครู
แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/wkkschool2015/photos/pcb.1362852663915693/1362848810582745/?type=3&theater
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,14:53   อ่าน 88 ครั้ง