ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ สวมหมวกนิรภัยทั้งอำเภอ “อำเภอเวียงแก่น ขับขี่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์”
       วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา อปท.ทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภอเวียงแก่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งอำเภอและจะขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทางคณะกรรมการ พชอ. และ คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน อ. เวียงแก่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยให้ชาวอำเภอเวียงแก่น
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2563,11:39   อ่าน 76 ครั้ง