ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร.ท.ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันโรค CoVid-19
        วันที่ 10 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันโรค CoVid-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,08:48   อ่าน 102 ครั้ง