ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามักธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมนิเทศการสอน
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 คณะศึกษานิเทศก์จาก สพม. 36 เข้ามานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม โดยการต้อนรับของว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนและสิบเอกจรัญ สุธาพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะศึกษานิเทศก์ที่ได้ให้คำแนะนำ ชี้แนะกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสู่มาตรฐาน
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2563,13:22   อ่าน 24 ครั้ง