ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม รด.ไซเบอร์

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13:00 น. ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ได้เข้ามาให้ความรู้ใน “กิจกรรม รด.ไซเบอร์ “ เพื่อเข้ารับการประเมินผลจากคณะกรรมการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตามโครงการศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษาร่วมใจและเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูง

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13:00 น. ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ได้เข้ามาให้ความรู้ใน “กิจกรรม รด.ไซเบอร์ “ เพื่อเข้ารับการประเมินผลจากคณะกรรมการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตามโครงการศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษาร่วมใจและเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูง

 

โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2563,13:28   อ่าน 14 ครั้ง