ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูเข้าร่วมแสดงความยินดีกับครูสุริยา บุดดี ไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะครูเข้าร่วมแสดงความยินดีกับครูสุริยา บุดดี หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม โดยการต้อนรับของคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,10:07   อ่าน 113 ครั้ง