ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ได้จัดฝึกอบรมนวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
เทศบาลตำบลหล่ายงาว ร่วมกับโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ได้จัดฝึกอบรมนวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนและสนับสนุนให้เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งมีวิทยากรเป็นครูฝึกการขับขี่ปลอดภัย จากบริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่เชียงราย) และกิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมดอยยาว โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,10:29   อ่าน 107 ครั้ง