ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คณะผู้บริหารสถานศึกษา(เชียงราย-พะเยา) ที่มาเข้าร่วมประชุมประจำเดือน
ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คณะผู้บริหารสถานศึกษา(เชียงราย-พะเยา) ที่มาเข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมผาได โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

        https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1RG5AhgMyEJhWNH9OgyU0Ol-zulGarPBx
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,08:42   อ่าน 32 ครั้ง