ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขึ้นมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพครู โดยการแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อครูดีผ่านภาพถ่าย หรือ
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขึ้นมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพครู โดยการแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อครูดีผ่านภาพถ่าย หรือ วิดีโอตามโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดีประจำปี 2563 กิจกรรม “ คารวะครูผู้สร้าง ผู้นำทางชีวิต” ให้กับครู 3 ท่าน ได้แก่ ครูภารดี รูปศรี ครูทิพย์นัดดา ธารธีรวัฒน์ และครูนารีรัตน์ ศักดิ์สิทธานุภาพ พร้อมพูดคุยให้โอวาสแก่ครูและนักเรียน
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,09:47   อ่าน 62 ครั้ง