ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 13 ม.ค. 2564 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขึ้นมอบเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการ การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมค
วันพุธที่ 13 ม.ค.2564 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขึ้นมอบเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการ การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,15:17   อ่าน 28 ครั้ง