ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตำบลหล่ายงาว (ศปก.ตำบล) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,11:05   อ่าน 30 ครั้ง