ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จำนวน 106 คน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2563
วันที่ 5 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จำนวน 106 คน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2563 โดย พระอธิการศรีนวล เมตฺตจิตโต ครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม พระครูสมุห์ชูศักดิ์ ยสวัฒฑโก เลขาเจ้าคณะอำเภอเวียงแก่น พระอดิศักดิ์ มหาวุฒโฑ พระภัทรชดล สุเมโธ พระโชคชัย ฐานวีโร ได้มาเป็นกรรมการคุมสอบธรรมศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,08:28   อ่าน 18 ครั้ง