ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสีภายใน "ลูกเจ้าหลวงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ลูกเจ้าหลวงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก สจ.นิตยา ยาละ มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถด้านกีฬาของนักเรียน ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความรักและความสามัคคี รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการศึกษาวิชาการในห้องเรียน ซึ่งได้จัดการแข่งขันหลายประเภทได้แก่ กีฬาฟุตบอล บาตเกตบอล เทเบิลเทนิส วอเล่บอล เปตองและกีฬาพื้นบ้าน ทั้งนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์ของแต่ละคณะสีอีกด้วย

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,08:30   อ่าน 24 ครั้ง