กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉ.4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉ.3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
Adobe Acrobat Document ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.14 KB
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB