ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระม
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,15:48   อ่าน 72 ครั้ง