ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอต้อนรับนักศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอต้อนรับนักศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระยะเวลา 3 สัปดาห์ วิชาเอกเคมี จากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 4 คน ดังนี้
นางสาวปาลิตา จันปาน นางสาวกมลเนตร ศรีภูมิรัตน์ นางสาวอรุณนภา อินเทพ และนางสาวชาริณี ขวัญเกตุ
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,15:50   อ่าน 95 ครั้ง