ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยมีว่าที่ ร.ท.ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งภายในงาน มีการตอบคำถามวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประกวดวาดภาพ หัวข้อ ”วิทยาศาสตร์กับการรับมือโควิด-19” และการแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม กล้าแสดงออกตามความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” อีกด้วย
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,08:28   อ่าน 7 ครั้ง