ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น (6 ด้าน)
ว่าที่ ร.ท.ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำว่าที่ ร.ท.ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น (6 ด้าน) ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ ศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น(เทศบาลตำบลม่วงยาย) ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ ศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น(เทศบาลตำบลม่วงยาย)
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,20:17   อ่าน 31 ครั้ง