ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามณี จันทรฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับรางวัลเยาวชนแห่งชาติ
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามณี จันทรฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับเกียรติบัตร รางวัล เยาวชนดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ใน”โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 “ จาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 15 ครั้ง