ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีรับมอบอาคารบ้านพักนักเรียน โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมจัดพิธีรับมอบอาคารบ้านพักนักเรียน โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักนักเรียน จากหอการค้าสิงคโปร์-ไทย โดยการประสานงานจากท่าน ร.ต.อ.ดอน สมควร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผ่านคุณแพนซี่ ลิม ( Pansy Lim ) เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท เพื่อให้นักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยห่างไกลจากโรงเรียนได้มีโอกาสเข้าพัก ตลอดจนนักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัวลำบาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต 36 กล่าวขอบคุณ Mr.Alan Lim ประธานหอการค้าสิงคโปร์-ไทย
ในนามผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้องขอขอบคุณ Mr.Alan Lim ประธานหอการค้าสิงคโปร์-ไทย พร้อมคณะ ขอบคุณผู้อำนวยการเรืองชัย ตามรภาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอบคุณคุณอัมรินทร์ ใจซื่อตรงดีมาก ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ท่าน ร.ต.อ.ดอน สมควร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมพิธีรับมอบอาคารบ้านพักนักเรียนในวันนี้
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 54 ครั้ง