ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้นำนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้นำนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา “โคก หนอง นา โมเดล” วันที่ 4 ธันวาคม 2563  เวลา  09.00 น. ณ วัดพระธาตุดอยสันกู่ หมู่ที่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
โดยมี นายอุดม อยู่อินไกร นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , ประชาชนจิตอาสาและนักเรียน ร่วมกันพัฒนาและทำกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร "พื้นฐาน" รุ่นที่ 2/62 เป็นผู้ควบคุมจัดระเบียบแถว
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,08:14   อ่าน 137 ครั้ง