ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป )
เงินเดือน 6000 บาท สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมตั้งแต่ 23- 27 ธ.ค.2563
เวลา 8.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษา
4. รูปถ่ายหน้าตกไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 วันที่ 28 ธ.ค.2563
กำหนดวันคัดเลือก
วันที่ 29 ธ.ค.2563
การสอบคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์


โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 122 ครั้ง