ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ (บีท)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น :
อีเมล์ : mr.nattapong2809@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : วิศวกรรมแอร์คูล แอนด์ พาวเวอร์อิเล็กทริก
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 41 ม.4 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 มิ.ย. 2560,20:44 น.   หมายเลขไอพี : 183.88.19.101


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล