ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น (6 ด้าน) (อ่าน 9) 16 ก.ย. 63
จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (อ่าน 7) 15 ก.ย. 63
รับสมัครนักเรียนและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ ฝึกอบรมระยะสั้นฟรี!!! (อ่าน 8) 15 ก.ย. 63
มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (อ่าน 7) 15 ก.ย. 63
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่ (อ่าน 31) 11 ส.ค. 63
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอต้อนรับนักศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร (อ่าน 51) 30 ก.ค. 63
ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระม (อ่าน 31) 30 ก.ค. 63
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (อ่าน 60) 30 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 81) 11 พ.ค. 63
สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 210) 31 มี.ค. 63
สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 178) 31 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 21-25 มีนาคม 2563 (อ่าน 220) 17 ก.พ. 63
นักเรียนเตรียมสอบ O-net ปี 2563 อ่านที่นี่... (อ่าน 90) 03 ก.พ. 63
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนเพื่อการศึกษาของน้องๆ (อ่าน 171) 19 พ.ย. 62