ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ร่วมกับข้าราชการและประชาชน อ.เวียงแก่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา (อ่าน 14) 29 ต.ค. 63
หน่วยงานราชการในพระองค์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 11) 29 ต.ค. 63
ผู้บริหารโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรี (อ่าน 12) 29 ต.ค. 63
ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา มอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือวิสามัญโรงเรียน (อ่าน 10) 29 ต.ค. 63
คณะครูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ร่วมกับข้าราชการและประชาชน อ.เวียงแก่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายร (อ่าน 13) 29 ต.ค. 63
คณะครูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ร่วมกับข้าราชการและประชาชน อ.เวียงแก่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา (อ่าน 11) 29 ต.ค. 63
คณะครูเข้าร่วมแสดงความยินดีกับครูสุริยา บุดดี ไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 12) 29 ต.ค. 63
เทศบาลตำบลหล่ายงาว ร่วมกับโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมได้จัดฝึกอบรมนวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม (อ่าน 18) 29 ต.ค. 63
คณะครูร่วมกับข้าราชการและประชาชน อ.เวียงแก่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวร (อ่าน 16) 29 ต.ค. 63
คณะครูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ร่วมกับข้าราชการและประชาชน อ.เวียงแก่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายร (อ่าน 12) 29 ต.ค. 63
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ได้จัดฝึกอบรมนวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุ (อ่าน 8) 29 ต.ค. 63
คณะครูเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (อ่าน 22) 14 ต.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษ (อ่าน 37) 08 ต.ค. 63
กิจกรรม รด.ไซเบอร์ (อ่าน 59) 06 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามณี จันทรฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับรางวัลเยาวชนแห่งชาติ (อ่าน 31) 06 ต.ค. 63
คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามักธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมนิเทศการสอน (อ่าน 33) 06 ต.ค. 63
ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น (6 ด้าน) (อ่าน 51) 16 ก.ย. 63
จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (อ่าน 52) 15 ก.ย. 63
รับสมัครนักเรียนและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ ฝึกอบรมระยะสั้นฟรี!!! (อ่าน 50) 15 ก.ย. 63
มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (อ่าน 57) 15 ก.ย. 63
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่ (อ่าน 73) 11 ส.ค. 63
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอต้อนรับนักศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร (อ่าน 95) 30 ก.ค. 63
ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระม (อ่าน 72) 30 ก.ค. 63
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (อ่าน 98) 30 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 105) 11 พ.ค. 63
สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 235) 31 มี.ค. 63
สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 202) 31 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 21-25 มีนาคม 2563 (อ่าน 247) 17 ก.พ. 63
นักเรียนเตรียมสอบ O-net ปี 2563 อ่านที่นี่... (อ่าน 113) 03 ก.พ. 63
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนเพื่อการศึกษาของน้องๆ (อ่าน 193) 19 พ.ย. 62