รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พรปวีณ์ อินบุญญวีร์ (หลิน)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
อีเมล์ : pornpaweeinbunyawee@gmail.con
เว็บไซต์ : www.perfecttraining.net
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เพอร์เฟคเทรนนิ่ง กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 มิ.ย. 2560,16:46 น.   หมายเลขไอพี : 58.11.82.241


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล