รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุรปราการณ์ วงศ์ชัย (เอก)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 5
อีเมล์ : suraprakarn@me.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด
ตำแหน่ง : ผจก. ฝ่ายบริหารงานโครงการฯ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 7 ถนนไอ-ห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ส.ค. 2561,13:30 น.   หมายเลขไอพี : 118.173.6.174


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล