รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
109 บ้านหล่ายงาว ม.1   ตำบลหล่ายงาว  อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
เบอร์โทรศัพท์ 053-608130


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :