ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการใช้งาน google classroom Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 314
คู่มือการใช้โปรแกรม Zoom Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 314
แผนการสอนออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 1027
สื่อการสอนภาษาจีนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 1026
ลูกเสือวิสามัญ ม.5 246910
ลูกเสือวิสามัญ ม.4 246914
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 246912
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 246917
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 246913
กิจรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์-5 Word Document ขนาดไฟล์ 256 KB 246944
ข้อมูลโรงเรียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 673.93 KB 247015
ข้อมูลโรงเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 413 KB 247098