ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>หลักสูตร 2565 22878
>ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565 22873
>ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 22872
>SAR 2564 22873
>SAR 2563 22873
SAR 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 22872
>google education 146692
คู่มือการใช้งาน google classroom Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 146671
คู่มือการใช้โปรแกรม Zoom Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 146364
>แผนการสอนออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 146545
สื่อการสอนภาษาจีนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 146656
>ลูกเสือวิสามัญ ม.5 146473
>ลูกเสือวิสามัญ ม.4 146617
>ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 146477
>ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 146352
>ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 146547
กิจรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์-5 Word Document ขนาดไฟล์ 256 KB 150025
ข้อมูลโรงเรียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 673.93 KB 146885
ข้อมูลโรงเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 413 KB 146848