ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>หลักสูตร 2565 9172
>ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565 9173
>ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 9173
>SAR 2564 9173
>SAR 2563 9174
SAR 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 9173
>google education 132992
คู่มือการใช้งาน google classroom Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 132972
คู่มือการใช้โปรแกรม Zoom Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 132665
>แผนการสอนออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 132846
สื่อการสอนภาษาจีนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 132956
>ลูกเสือวิสามัญ ม.5 132773
>ลูกเสือวิสามัญ ม.4 132918
>ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 132778
>ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 132653
>ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 132848
กิจรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์-5 Word Document ขนาดไฟล์ 256 KB 134863
ข้อมูลโรงเรียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 673.93 KB 133119
ข้อมูลโรงเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 413 KB 133127