ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอต้อนรับนักศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร (อ่าน 4) 30 ก.ค. 63
ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระม (อ่าน 2) 30 ก.ค. 63
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (อ่าน 4) 30 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 58) 11 พ.ค. 63
สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 176) 31 มี.ค. 63
สมัครเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 146) 31 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 21-25 มีนาคม 2563 (อ่าน 194) 17 ก.พ. 63
นักเรียนเตรียมสอบ O-net ปี 2563 อ่านที่นี่... (อ่าน 74) 03 ก.พ. 63
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนเพื่อการศึกษาของน้องๆ (อ่าน 151) 19 พ.ย. 62