ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Video กิจกรรมโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครอง2/63 ออนไลน์ (อ่าน 4) 15 มี.ค. 64
แนะนำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม (อ่าน 28) 10 ธ.ค. 63
“จากความห่วงใยของผู้อำนวยการ ส่งผ่านไปยังผู้ปกครองนักเรียน” (อ่าน 20) 29 ต.ค. 63
กิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม (อ่าน 1385) 22 ส.ค. 60
งานวิ่งเวียงแก่นวิทยาคม (อ่าน 1027) 22 ส.ค. 60
โรงเรียนสุจริต เวียงแก่นวิทยาคม (อ่าน 1162) 11 ส.ค. 60
แนะนำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม (อ่าน 1523) 14 มิ.ย. 60
งานส้มโอโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม (อ่าน 1140) 13 มิ.ย. 60
วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม (อ่าน 1053) 08 มิ.ย. 60