ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Video กิจกรรมโรงเรียน
เต้นอารบิก To Be Number One เวียงแก่นวิทยาคม (อ่าน 964) 22 ส.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม (อ่าน 1197) 22 ส.ค. 60
โรงเรียนสุจริต เวียงแก่นวิทยาคม (อ่าน 980) 11 ส.ค. 60
แนะนำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม (อ่าน 1308) 14 มิ.ย. 60
งานส้มโอโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม (อ่าน 1015) 13 มิ.ย. 60
วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม (อ่าน 957) 08 มิ.ย. 60